De BaSO-fiche

In KSLeuven bestaat sinds geruime tijd een overleg met de basisscholen uit vijf scholengemeenschappen uit de regio Leuven. Samen maken we werk van een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Concreet betekent dit dat leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs een BaSO-fiche meekrijgen. Deze fiche vormt een belangrijk communicatiemiddel tussen ouders en school met de bedoeling dat men in het secundair onderwijs optimaal inspeelt op de zorg en ondersteuning die in het basisonderwijs werd geboden.

In het kader van dit project werden pakketten van zorg opgesteld rond dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornis. Het is de bedoeling deze pakketten in de toekomst uit te breiden. Deze pakketten worden door alle scholen van KSLeuven aangewend. Het overleg hierover stimuleert de uitwisseling van expertise en verhoging van draagkracht.

Regelmatig vindt een overlegplatform van zorg plaats waar thema’s zoals leer- of ontwikkelingsstoornissen worden besproken. Thema’s als ‘zorg voor taal’ of ‘leerweg op maat’ komen er ook aan bod.

Vanaf maart 2011 hebben we een nieuwe versie van het programma BaSO-fiche, waarin gewerkt wordt met SQL-databestanden. Deze applicatie heeft als voordeel dat meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen werken in één databank over het internet. Overal werkt u op dezelfde databank. Kopiëren van de data is niet meer nodig. KSLeuven zorgt voor back-ups, de beveiliging en de bescherming van de gegevens in het kader van de wet op de privacy.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van de BaSO-fiche. Deze versie zal een webapplicatie worden waarbij gebruikers via een browser (Google Chrome, Firefox, Safari, ...) tegelijkertijd kunnen werken in één databank over het internet. Dit allemaal in een volledig nieuwe gebruikersinterface die aangepast is aan de noden en wensen van de lagere en secundaire scholen waar nauw mee wordt samengewerkt.